Név és kapcsolat:

Govill Kft.
Székhely: 1032 Budapest, Bécsi út 231
Adószám: 12131765-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-468105, (Fővárosi Cégbíróság),
Bankszámlaszám: MKB Bank 10300002-10676273-49020010
Cég képviselőjének neve: Gonda József
Telefonszám: 36(1) 368-8845,
Fax szám: 36(1) 454-1328,
e-mail cím: info@govill.hu


Elállás joga (távollévők között létrejött szerződés esetén)

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) illetve a 213/2008. (VIII. 29.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.  Amennyiben élni szeretne elállási jogával, azt a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban teheti meg:  e-mail-ben az info@govill.hu, postán: 1032 Budapest, Bécsi u. 231 címre küldött " Elállási Nyilatkozat a Szolgáltató részére című dokumentumon. Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.  Amennyiben a termék kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő általa szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra, illetve egyedi megrendelése alapján került beszerzésre, nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog.  A vállalkozó a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a termék vételárát a fogyasztó részére.


Szerzői jogok, adatvédelem

A vállalati portál oldalain található összes adat, információ és a honlap design-ja, felépítése a honlapon látható formában szerzői jogi védelem alatt áll. Ezen elemek jogtulajdonosi hozzájárulás nélküli felhasználása a szerzői jogok megsértése miatti jogkövetkezményekkel jár. Az ügyfelek adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak. A rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat harmadik félnek nem adja ki. A Govill Kft. a vállalati portál üzemeltetőjeként az oldalak használata során, betartja a vonatkozó adatvédelmi törvények és rendelkezések előírásait.