Általános Szerződési Feltételek

Érvényesség kezdete: 2018.05.01.
Érvényesség vége: visszavonásig

Általános tudnivalók

 

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a https://www.govill.hu keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet (pl.: megrendelések leadása) szerződésnek minősül, amelyet a Partner a Szolgáltató vállalati portálján vagy ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban, személyesen, e-mail-ben vagy telefonon). A szerződések tartalmáról a Szolgáltató a Partner írásbeli kérésére tájékoztatást nyújt. 

 

Tájékoztató adatok

 

Govill Kft.

 

Székhely: 1032 Budapest, Bécsi út 231

Adószám: 12131765-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-468105, (Fővárosi Cégbíróság),

Bankszámlaszám: MKB Bank 10300002-10676273-49020010
Cég képviselőjének neve: Gonda József

Telefonszám: 36(1) 368-8845,

Fax szám: 36(1) 454-1328,

e-mail cím: info@govill.hu

 

A vállalati portál használata

 

Kérjük Önt, hogy amennyiben aktív felhasználója, vásárlója szeretne lenni áruházunknak, figyelmesen olvassa el és az aktív ablak kipipálásával hagyja jóvá:

Általános Szerződési Feltételeket

Adatkezelési Nyilatkozatot

Adatmegőrzés időtartamáról szóló rendelkezését

Csak abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Az internetes áruházban történő vásárlás távollévők között, írásban kötött szerződésnek minősül a 17/1999 (II.5) Korm. rendelet alapján. A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar. A szerződést egyedi azonosító alapján (rendelésszám) iktatjuk, a későbbiekben ennek segítségével visszakereshető. A vállalati portálunkon az ott fellelhető információk megismerése, keresése, az ott ismertetett termékek és szolgáltatások megrendelése szabadon, regisztráció nélkül megtehető.

 

Megrendelés

 

Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését és az Általános Szerződési Feltételek, Adatkezelési Nyilatkozat elfogadását követően, a Kosár tartalmának megrendelése ikonra kattintás megerősítésével jön létre. Partnerünk vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően kötelesek vagyunk részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Govill Kft. ajánlati kötöttsége, illetve a partnerünk vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. A megrendelések vállalt határidőn belül történő teljesítéséért mindent megteszünk, de esetleges késések, illetve a teljesítés elmaradása esetén cégünk anyagi, erkölcsi vagy bármely más természetű felelősséggel nem tartozik. A Partner az ÁSZF, ANY tevőleges elfogadásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

Regisztráció

 

A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Ha valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet küldünk. Adatait, címeit (szállítási, számlázási) a későbbiekben Saját Adatok menüpontban valamint rendelés leadáskor is meg tudja változtatni, A Govill Kft-t a partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Partner a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. 

 

Árak

 

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett nettó/bruttó ár. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Bizonyos termékekre a 197/2014(VIII.1) Kormányrendeletnek megfelelően Hulladékkezelési díjat kell felszámítanunk, melyet a számlán feltüntetünk. A vállalati portálon megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A raktáron nem lévő termékek árai csak tájékoztató jellegűek, arra megrendelés esetén a visszaigazolásban szereplő ár érvényes. Ebben az esetben érdemes e-mailben vagy telefonon érdeklődni az aktuális árról. A vállalati portálon kínált termékek műszaki és más paramétereinek, adatainak, árainak stb. helyessége érdekében a legnagyobb gondossággal jártunk el, de ezekért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a minden gondosságunk ellenére hibás ár kerül a vállalati portálon felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Govill Kft. nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a partnerünk elállhat vásárlási szándékától. Amennyiben a vállalati portálon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon bizalommal vevőszolgálatunkhoz. .


A házhozszállítás feltételei

 

Az áru átvétele történhet személyesen üzletünkben (1032, Budapest, Bécsi u..231.), ekkor nincs szállítási költség.

 

Házhoz szállítás esetén 30.000.- forint alatti megrendelés esetén, illetve maximum 15 kilogrammig a szállítás költsége 1990.- forint.

 

30.000,- Ft feletti megrendelés esetén és csomagonként maximum 15 kilogrammig, illetve nem túlméretes csomag esetén: díjmentesen

 

Egyéb esetekben egyedi a futárszolgálat által meghatározott összeg, melyet kérésre megküldünk a rendelés visszaigazolással.

 

A kiszállítás határideje raktáron lévő termék esetén megrendeléstől számított 3 munkanap, egyéb esetben a visszaigazolás szerint.

 

Ha a szerződésben vállalt kötelezettségét a Szállító azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni.

 

Áruátvétel

 

Megrendelő tételesen köteles átvenni a számlán szereplő termékeket, eltérés esetén azonnal köteles azt jelezni Szállító felé. Ennek elmulasztása esetén Szállító nem tartozik felelősséggel.

 

Amennyiben futárszolgálattal vagy postai úton kapja meg az árut, úgy a csomag sértetlenségét a kézbesítő előtt a Megrendelő ellenőrizni köteles. Sérült csomag esetén vetessen fel jegyzőkönyvet, s ne vegye át a csomagot. Utólagos reklamációt a csomag fizikai sérüléséről jegyzőkönyv nélkül nem áll módunkban elfogadni. A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza. Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!

 

Áru visszavétele

 

Partnereink számára segítségnek szánjuk az áruvisszavétel lehetőségét arra az esetre, ha bármely okból a cégünktől vásárolt árut nem tudja használni. Ez a lehetőség csak az újra értékesíthető árura vonatkozik, tehát nem tartoznak ebbe a körbe a már megszűnt típusok, amennyiben az adott termék nem szűnt meg, de csomagolása megváltozott, az általunk konkrét megrendelésre behozott termékek, olyan áruk, amelyeknek csomagolása sérült, kiszerelése nem egyezik az általunk forgalmazott csomagolási egységgel, nem a Govill Kft-től származik stb. A visszavásárlási igényt Govill Kft. bírálja el és 10 % kezelési költség levonása mellett történik.

 

Elállás joga (távollévők között létrejött szerződés esetén)

 

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) illetve a 213/2008. (VIII. 29.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Amennyiben élni szeretne elállási jogával, azt a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban teheti meg: e-mail-ben az info@govill.hu, postán: 1032 Budapest, Bécsi u. 231 címre küldött " Elállási Nyilatkozat a Szolgáltató részére című dokumentumon. Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Amennyiben a termék kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő általa szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra, illetve egyedi megrendelése alapján került beszerzésre, nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog. A vállalkozó a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a termék vételárát a fogyasztó részére.


Garancia

 

Vállalati portálunk kizárólag jó minőségű, hibátlan termékeket forgalmaz. Az egyes termékek forgalmazása mindenben megfelel a hatályos magyar jogi előírásoknak. Az általunk eladott termékekre biztosítjuk az érvényben lévő jogszabályokban előírt szavatosságot és jótállást. Jótállás csak tartós használati cikkekre vonatkozik. A vevőnek jogában áll reklamálni, ha hibás a termék. Ilyen esetben haladéktalanul jelezze e-mail-ben :info@govill.hu, postán: 1032 Budapest, Bécsi u.231. A reklamációt a bejelentést követő 15 (tizenöt) munkanapon belül kivizsgáljuk. A vállalati portálunkban forgalmazott bizonyos tartós fogyasztási cikkek kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók, azonban erre vonatkozó kifejezett írásbeli kötelezettségvállalás hiányában Szolgáltató nem szavatolja, hogy az áru bármely, a Partner által elérni kívánt speciális célra alkalmas. A 72 órás cseregaranciával élhet a Partner, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza. A Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a Partnert terheli. Szavatossági igény estén a vevő kérheti a termék javítását, cseréjét, vagy a vételár csökkentését. A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető.

 

Termékekre gyártótól és terméktől függően átlagosan 12 hónap garanciát vállalunk. Termék meghibásodása esetén a készülékhez mellékelt garancia levélen megjelölt címen és telefonszámon kaphat bővebb felvilágosítást a teendőkről, továbbá elérhetőségeink valamelyikén. A termékek garanciális szervizpontjára történő eljuttatásának költsége a vásárlót terheli. A meghibásodott készüléket közvetlenül A Govill Kft. szervizpontjára is visszaküldheti a 1032 Budapest, Bécsi u. 231.címre. Portósan küldött csomagokat nem vesz át átvevőpontunk, azt minden esetben visszaküldi a feladónak!

 

Fizetési feltételek

 

Új Partnerek esetében a Szolgáltató a szállítással egyidejű készpénzes fizetést alkalmaz, Szerződött partnereinknél a szerződésükben szereplő fizetési feltételek az érvényesek. Amennyiben egy Partnernek lejárt, kifizetetlen számlája van, annak kiegyenlítéséig csak készpénzes fizetésre szolgálja ki a Szolgáltató. Abban az esetben, ha Partner ellen csőd-, vagy felszámolási eljárás indul, a Szolgáltató jogosult a további szállításokat csak készpénzfizetés ellenében teljesíteni. Késedelmes fizetés esetén Partner jelen szerződés alapján elfogadja és vásárlásaival elismeri, hogy Szolgáltató késedelmi kamatot számol fel. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.


Árutájékoztató

 

A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdés merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésre. Az általunk forgalmazott termék - ahol ezt a jogszabályok előírják - a magyar nyelvű árutájékoztatóját és használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha a vásárló véletlenül nem kapná kézhez, az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal - mielőtt az árut használatba veszi - jelezze ügyfélszolgálatunkon, pótoljuk. Amennyiben a vásárlónak vállalati portálunkon található bármely áru minőségével, alapvető biztonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz. Ügyfélszolgálatunk adatai a következő pontban találhatók.

 

Ügyfélszolgálat

 

A Govill Kft. a vevői igények kielégítésére ügyfélszolgálatot működtet, amelyet a vevők a következők szerint érhetnek el:

 

Ügyfélszolgálati iroda helye: 1032 Budapest, Bécsi u.231.

Ügyfélszolgálat nyitva-tartása: Hétfőtől Péntekig: 08.00-16.00

Telefonszám: 36(1)368-8845

e-mail cím: info@govill.hu 

Internet (webcím): www.govill.hu

 

Szerzői jogok, adatvédelem


Részletes tájékoztatót lásd Adatvédelmi Nyilatkozat menüpont alatt!

A vállalati portál oldalain található összes adat, információ és a honlap design-ja, felépítése a honlapon látható formában szerzői jogi védelem alatt áll. Ezen elemek jogtulajdonosi hozzájárulás nélküli felhasználása a szerzői jogok megsértése miatti jogkövetkezményekkel jár. Az ügyfelek adatainak kezelésekor az EU 2016/679 rendelete által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak. A rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat harmadik félnek nem adja ki. A Govill Kft. a vállalati portál üzemeltetőjeként az oldalak használata során, betartja a vonatkozó adatvédelmi törvények és rendelkezések előírásait.

 

Adatkezelési információ


Részletes tájékoztatót lásd Adatvédelmi Nyilatkozat menüpont alatt!

A regisztráció során megadott adatok gyűjtésének, tárolásának célja a folyamatos kommunikáció üzleti partnereinkkel. Adatai biztonsága rendkívül fontos számunkra. Megfelelő biztonsági intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy adataiban rongálást, módosítást ne alkalmazhassanak, azok harmadik fél részére semmilyen formában hozzáférhetők ne legyen. Az adatokat kezelő munkatársaink titoktartásra kötelezettek.

 

A honlapon szereplő információk szabadon megtekinthetőek. A honlap aktív használatához a felugró aktív ablakok bejelölésével el kell fogadnia adatvédelmi nyilatkozatunkat Általános Szerződési Feltételeinket és hozzájárul ahhoz, hogy adatai ügyfeleket nyilvántartó adatbázisunkban szerepeljen, kereskedelmi ügyletek esetén megadott elérhetőségein felvegyük Önnel a kapcsolatot, illetve ajánlatot juttassunk el az Ön számára.

 

Tájékoztatjuk, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében, tároljuk. Cégünket törvény kötelezi egyes dokumentumok minimum 8 évig tartó megőrzésére, ennek eleget teszünk.

 

Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél (pl: szállító cég) a cégünk alvállalkozójaként működik együtt. Ezen alvállalkozók nem jogosultak az Ön adatainak eltárolására, továbbadására, saját célú felhasználására.

 

Adatai kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek eleget teszünk. Az EU 2016/679 un. GDPR rendelete, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény (2011. évi CXII.tv.) valamint a Direkt markering törvény (1995. évi CXIX.tv.) értelmében szeretnénk Önt tájékoztatni, hogy regisztrációjával, megrendelésével, mint Ügyfelünk hozzájárul, hogy személyes adatai (név, cím, telefonszám, e-mail) A Govill Kft. mint adatkezelő az adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően áruküldő tevékenységhez, és vásárlási ajánlatok megküldéséhez tárolja, kezelje, illetve felhasználja. Az adatszolgáltatása önkéntes. Adatai törlését kérheti e-mail-ben_ info@govill.hu vagy levélben: 1032 Budapest,Bécsi u. 231.

 

Egyebek

 

A Govill Kft. Vállalati portálja Microsoft Windows server 2010 alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A portálon való vásárlás feltételezi a Partner részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együttjáró hibalehetőségek elfogadását. A Govill Kft. nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Partnerünket terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

A Szolgáltató a jelen ÁSZF feltételeit bármikor módosíthatja. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A Govill Kft. jogot formál, hogy a portál oldalainak tartalmát előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, beleértve az árakat és egyéb díjakat is.

 

A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek értékhatártól függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. 

 

Bízunk a kölcsönösen előnyös együttműködésben!